Сигурностне иконе

Извадите батерије пре него што похраните уређај

Ако се прогута, потражите одмах лекарску помоћ

Nemojte mešati korišćene i nove baterije

Nemojte mešati različite brendove ili vrste

Proverite pravilan polaritet (+/-)

Držati van dometa dece

Не гутај

Не бацајте га у ватру

Немојте растављати

Не допуњавати

Baterija može da eksplodira ili iscuri ako je ukoliko je došlo do kratkog spoja, dopunjena ili