Odgovorno korišćenje, čuvanje i odlaganje baterija

Pročitajte više o najboljim načinama za korišćenje Duracell baterija i njihovoj pravilnoj reciklaži.

Saveti za pravilno čuvanje i korišćenje baterija

 •  Uvek koristite ispravnu veličinu i tip baterija propisanih od strane proizvođača uređaja.
 •  Prilikom svake zamene baterija očistite kontaktne površine baterija i njihova ležišta, a to možete uraditi tako što ćete ih protrljati gumicom za olovke ili grubom krpom.
 •  Izvadite baterije iz uređaja koji nećete koristiti nekoliko meseci, kao i u slučaju kada se uređaj napaja strujom iz domaćinstva.
 • Postarajte se da baterije uvek pravilno postavljate u uređaj, a to znači da vodite računa da polovi baterije, + (plus) i – (minus), budu pravilno postavljeni. OPREZ: Pojedini uređaji koji koriste više od 3 baterije mogu naizgled ispravno funkcionisati čak i kada jedna baterija nije pravilno postavljena.
 • Ekstremne temperature umanjuju performanse baterija. Čuvajte baterije na suvom mestu na normalnoj sobnoj temperaturi. Nemojte čuvati Duracell baterije u frižideru jer im to neće pomoći da duže traju i izbegavajte ostavljanje uređaja koji rade na baterije na veoma toplim mestima.
 • Nemojte pokušavati da napunite baterije koje nemaju jasno istaknutu oznaku „punjivo“ (rechargeable).
 • Kod pojedinih istrošenih baterija i baterija koje su bile izložene ekstremno visokim temperaturama može doći do curenja. Usled curenja, na spoljašnosti baterija može doći do formiranja kristalizovane strukture.

Recikliranje baterija sa drugim hemikalijama

Punjive litijumske, litijum jonske i cink vazduh baterije treba reciklirati. Osim „tradicionalnih“ punjivih baterija, kao što su AA ili AAA, punjive baterije koje se koriste u kućnim aparatima, poput digitalnih kamera, mobilnih telefona, laptopova i električnih alata, takođe treba reciklirati. Potražite reciklažni pečat koji se nalazi na punjivim baterijama.

Akumulatori koji sadrže olovo se moraju odneti u centre za upravljanje otpadom gde će na kraju biti reciklirani. S obzirom na vrednost materijala u baterijama, brojni trgovci automobilima i servisi otkupljuju korišćene akumulatore za reciklažu.

Pojedini prodavci na malo takođe često sakupljaju baterije i elektronske uređaje za reciklažu.

Opšta namena reciklaže i alkalne baterije

Najlakši način za odlaganje baterija i elektronskih/električnih uređaja predstavlja njihovo vraćanje u prodavnicu koja ih prodaje. Svoje iskorišćene obične i punjive baterije, punjače i stanice za punjenje korisnici takođe mogu odložiti preko reciklažne mreže koja uobičajeno obuhvata mesta za odlaganje na opštinskim i gradskim deponijama, u preduzećima, institucijama, itd.

*Uključite recikliranje baterija u svoje uobičajene aktivnosti recikliranja kako biste izbegli dodatna putovanja do mesta za odlaganje, jer takva putovanja povećavaju emisiju štetnih gasova.

Baterije i elektronski/električni uređaji koji se prodaju u Evropskoj uniji obeleženi su sledećim simbolom:

Ovaj simbol ukazuje da se aktivno sprovodi program reciklaže baterija i malih kućnih električnih aparata i da se ove artikli ne smeju odlagati u kontejnere/kante za đubre.

Garancija za Duracell bateriju

Preporučujemo da reciklirate i ambalažu.
U sklopu naše posvećenosti očuvanja okoline, koristimo samo netoksična boje u našoj ambalaži, a većina kartonske ambalaže, do 85%, je izrađena od recikliranog materijala*. Duracell je posvećen tehnologijama koje pružaju više snage i manje su opasne od običnih baterija koje su izrađene od cinka i ugljenika. Materijali u Duracell baterijama, kao što su mangan dioksid, grafit, cink, limeni mesing, niklovani čelik mogu se ponovo upotrebljavati. Naše vodeće, premijum punjive AA i AAA baterije mogu se ponovo puniti stotinama puta.

*Ambalaža za pakovanje Duracell alkalnih baterija

 • 85% reciklirani materijal u većini papirne ambalaže
 • Jedina baterija sa jedinstvenim indikatorom napajanja za sprečavanje stvaranja nepotrebnog otpada
 • Sve Duracell baterije se mogu reciklirati
 • Materijali baterije se mogu ponovo upotrebiti
 • Stotine ponovnih punjenja u Duracell AA i AAA punjivim baterijama

POVEZANI ČLANCI

Saznajte kako nas je tehnologija korišćena za proizvodnju naših dugotrajnih baterija dovela na mesto brenda br. 1 kada je u pitanju poverenje u proizvođače baterija.

Kako se proizvode baterije?

Alkalne baterije imaju dugu i bogatu istoriju napajanja raznovrsnih uređaja u svakodnevnoj upotrebi. Hemijsko i…

Saznajte više

Odgovorno korišćenje, čuvanje i odlaganje…

Pročitajte više o najboljim načinama za korišćenje Duracell baterija i njihovoj pravilnoj reciklaži.

Saznajte više

Litijumske dugmaste baterije bezbednost

Da li znate da se širom sveta tokom jedne godine prijave stotine slučajeva gutanja baterija? 52% prijavljenih s…

Saznajte više

Duralock – Baterije ostaju pune i do 10…

Većina baterija s vremenom polako gubi snagu, pa čak i kada se ne koriste. Duralock tehnologija održava…

Saznajte više

High Density Core – Revolucionarna…

Duracell Ultra baterije imaju High Density Core tehnologiju. Ova tehnologija baterijama obezbeđuje gušću i…

Saznajte više

Preporučeni proizvodi

prethodno

Duracell Ultra alkalne baterije AA

TRAJE DO 20 PUTA DUŽE*

*u poređenju sa vodećim AA cink baterijama na osnovu testa sa digitalnim fotoaparatom prema standardu IEC 2015 (www.iec.ch). Rezultati mogu da se razlikuju u zavisnosti od uređaja i načina korišćenja

Odaberite količinu

Recharge Turbo AA baterije

Najdugotrajnije baterije br. 1 po punjenju*

*za punjive baterije veličine AA, po punjenju u istom uređaju

Odaberite količinu

Duracell alkalne baterije AA

TRAJE DO 10 PUTA DUŽE*

*u poređenju sa vodećim AA cink baterijama na osnovu testa sa digitalnim fotoaparatom prema standardu IEC 2015 (www.iec.ch). Rezultati mogu da se razlikuju u zavisnosti od uređaja i načina korišćenja

Odaberite količinu
Next