ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Imate pitanje? Odaberite kategoriju i dobićete odgovore na najčešća pitanja.

Duracell

TEHNOLOGIJA

Show / hide

Zašto koristiti punjivu nikl-metalhidrid (NiMH) bateriju?

Brojni savremeni uređaji sa velikom potrošnjom, kao što su digitalne kamere, zahtevaju češću zamenu baterija nego što ste navikli – zašto onda ne koristiti Duracell NiMH baterije? One se mogu ponovo napuniti stotine puta. Duracell punjive AA baterije su idealno prilagođene za napajanje digitalnih kamera i drugih uređaja koji zahtevaju mnogo snage. Dostupne su i AAA baterije, koje su pogodne za male elektronske uređaje, kao što su MP3 plejeri i ručne igrice. Duracell punjive NiMH baterije i punjači vam nude kvalitet i pouzdanost koje i očekujete od kompanije Duracell kada je u pitanju dugotrajno i povoljno napajanje.

Show / hide

Kako funkcioniše baterija?

Baterije su naizgled jednostavne, ali iza njihove mogućnosti da isporuče upakovanu energiju stoji komplikovan elektrohemijski proces. Električna struja u formi elektrona počinje da teče u spoljnom kolu kada uređaj, kao npr. sijalica, bude upaljen. U tom trenutku, cink, materijal od kog je napravljena anoda, predaje dva svoja elektrona po atomu u procesu koji se zove oksidacija, a iza sebe ostavlja nestabilne jone cinka. Nakon što elektroni obave svoj posao napajanja sijalice, ponovo ulaze u bateriju na katodi, gde se kombinuju sa aktivnim materijalom, mangan dioksidom, u procesu koji se naziva redukcija. Kombinovani procesi oksidacije i redukcije ne bi mogli da se odvijaju u bateriji bez internog načina prenošenja elektrona nazad do anode, pri čemu se balansira spoljni strujni tok. Ovaj proces se postiže kretanjem negativnih jona hidroksida prisutnih u vodenom rastvoru koji se naziva elektrolit. Svaki elektron koji ulazi u katodu reaguje sa mangan dioksidom i pritom formira MnOO-. Zatim, MnOO- reaguje sa vodom iz elektrolita. Tokom te reakcije, voda se razdvaja, oslobađajući jone hidroksida u elektrolit i jone hidrogena koji se kombinuju sa MnOO- i formiraju MnOOH. Interno strujno kolo je zatvoreno kada joni hidroksida, nastali tokom ove reakcije na katodi, počnu da teku ka anodi u obliku jonske struje. Tamo se kombinuju sa nestabilnim jonima cinka, koji su nastali na anodi kada su elektroni prvobitno bili predati spoljnom kolu. Ovo proizvodi cink-oksid i vodu. Na taj način se zatvara kolo (što je neophodno da bi postojao konstantan tok elektriciteta) i napaja vašu baterijsku lampu.

Show / hide

Da li sve baterije traju isto?

Ne, različite baterije imaju različit rok trajanja i različito vreme pražnjenja, u zavisnosti od vrste i količine hemikalija korišćenih u njihovoj proizvodnji. Uporedite ovo sa kuvanjem obroka: Korišćenje različitih sastojaka i različitih količina utiče na to da obroci imaju različit ukus.

Show / hide

Šta je to alkalna baterija?

Duracell je pionir alkalnog mangan dioksid elektrohemijskog sistema, koji je osmišljen pre skoro 40 godina. Tokom 1960. godine, ovaj baterijski sistem je brzo postao popularan izbor dizajnera u stalno rastućoj oblasti potrošačke elektronike. Alkalne ili alkalne mangan dioksid baterije su imale brojne prednosti u odnosu na cink-karbon baterije, uključujući do 10 puta veći kapacitet u amper satima pri uslovima visoke, kontiunirane potrošnje. Osim toga, njihove performanse pri niskim temperaturama su superiorne u odnosu na druge konvencionalne baterije sa vodenim elektrolitom. Druge značajne prednosti su duži rok trajanja, bolja otpornost na curenje i superiorne performanse pri niskim temperaturama. Zahvaljujući svojoj efikasnijoj i bezbednijoj zaptivenosti, izuzetno su otporne na curenje i rđanje. Danas Duracell proizvodi 3 tipa alkalnih baterija: Ultra, Alkalne i Simply.

Show / hide

Šta se nalazi unutar baterije?

Baterije su male, ali ni najmanje jednostavne. One su veoma ozbiljno konstruisane elektrohemijske ćelije. U njima se hemijska energija pretvara u električnu kroz proces redukcije i oksidacije. Ovaj proces se odvija između 3 glavna dela baterije: anode, katode i elektrolita. Različite vrste baterija koriste različite materijale za ove delove. Izbor materijala za ove delove zavisi od njihove sposobnosti da odbijaju ili privlače elektrone, što je neophodno da bi došlo do pojave električne struje. Anoda se najčešće pravi od metala, katoda od metal oksida, a elektrolit je slani rastvor koji olakšava kretanje jona.

Show / hide

Ko je izmislio bateriju?

Preteču prvih baterija koje su korišćene širom sveta, odnosno cink-karbon bateriju, osmislio je Žorž Leklanše (Georges Leclanché) iz Francuske tokom 1860-tih godina. Anodu je bila napravljena od cinka i šipke od legure žive; što se tiče cinka, sastavnog dela anode u originalnoj bateriji Alesandra Volte (Alessandro Volta), pokazalo se da je on najbolji mogući izbor za ovu namenu. Katoda je bila napravljena od poroznog suda napunjenog smrvljenim mangan dioksidom i manjom količinom ugljenika. U ovu mešavinu je ubačena šipka od ugljenika koja je trebalo da se ponaša kao kolektor struje. I anoda i sud za katodu su bili potopljeni u tečni rastvor amonijum hlorida, koji se ponašao kao elektrolit. Sistem se zvao „mokra ćelija“. Uprkos tome što je Leklanšeova baterija bila robusna i jeftina, tokom 1880-tih godina je zamenjena unapređenom „suvom ćelijom“. Anoda je tada bila napravljena od cinkanog suda u kojem se nalazila ćelija, a za elektrolit se umesto tečnosti koristila pasta, pa se može reći da su današnje cink-karbon baterije gotovo istovetne ovim prvobitnim.

Show / hide

ŠTA SU ANODA, KATODA I ELEKTROLIT?

To su osnovne komponente baterija i predstavljaju istu stvar kao i kod drugih alkalnih baterija: Anoda je negativna elektroda koja se pravi od cinka. Katoda je pozitivna elektroda koja se pravi od mangan dioksida. Elektrolit je tečni rastvor koji omogućava kretanje jona između elektroda i pravi se od kalijum hidroksida.

Show / hide

DA LI DURACELL ULTRA I DALJE NUDI POWERCHECK™ NA SVIM TIPOVIMA BATERIJA?

Da, svaka Duracell Ultra baterija ima POWERCHECK™ na svakoj bateriji, osim na 9V baterijama. POWERCHECK™ je integrisana tehnologija za testiranje koja vam omogućava da uvek proverite koliko je snage preostalo u vašoj bateriji.

Show / hide

KOJA ALKALNA BATERIJA IZ PALETE VAŠIH PROIZVODA IMA NAJBOLJE PERFORMANSE?

Duracell Ultra je najsnažnija Duracell alkalna baterija koju u proseku koristi većina uređaja.

Duracell Duracell

Kontaktirajte nas

Ne možete ovde da pronađete odgovor? Napišite nam poruku i dobićete odgovor u roku od 48 sati.

Kontaktirajte nas